About

In mijn werk “Relaties” wil ik de emoties, kwetsbaarheid en tegenstrijdigheden in Ouder-Kind relaties laten ervaren door de toeschouwer. Gevoelens van boosheid, onmacht, afwijzing, verbondenheid en de impact op de relaties en interacties met anderen, krijgen in het werk “Relaties” een fysieke vorm.

Iedere relatie tussen ouders en kind is uniek en veranderlijk, soms harmonieus, soms ernstig verstoord. Het gebeurt gewoon. Ontsnappen is vrijwel onmogelijk; de bloedband blijft altijd bestaan. Dit leidt vaak tot spanning, boosheid, onmacht, maar ook tot vreugde en liefde. De symbiose van vasthouden-losmaken, aantrekken-afstoten, liefhebben-haten. Ik gebruik de tegenstrijdige elementen in de Ouder-Kind relatie in mijn beeldtaal. In mijn werk “Relaties” spelen driehoeken een centrale rol. De ‘driehoek’ is voor mij een metafoor voor de Ouder-Kind relaties. In de gehavende en vervormde driehoeken laat ik de spanning en veranderlijkheid van die relaties zien.

In my work “Relationships” I want to let the spectator experience the universal emotions, vulnerabilities and contradictions in Parent-Child relationships. Feelings of anger, powerlessness, rejection, belonging and the impact on relationships and interactions with others, take on a physical form in the work “Relationships”.

Every parent-child relationship is unique and unpredictable, sometimes it’s harmonious, sometimes it’s severely disrupted. Such is life. It’s practically impossible to escape; the blood tie will always last. Often this will lead to tension, anger, despair. It could also lead to happiness and love. The symbiosis between “to-hold to-repel”, to attract – to reject”, “to love – to hate”. I know these contradictions all too well. In my work I’m visualizing the conflicting elements in parent-child relationships. The “triangle” is a metaphor I like to use to visualize these relationships. By shaping and damaging the triangles I want to show the tension and instability. The embroidery stitch is hereby a symbolic act of repair and reconciliation.

Harma de Pont