About My Work

In mijn werk wil ik emoties, kwetsbaarheid en tegenstrijdigheden in menselijk relaties laten ervaren door de toeschouwer. Gevoelens van boosheid, onmacht, afwijzing, verbondenheid, liefde en verlangen naar harmonie, krijgen in mijn werk een fysieke vorm.

Iedere relatie tussen bijvoorbeeld ouders en kind, is uniek en veranderlijk: soms harmonieus, soms ernstig verstoord. Het gebeurt gewoon. Ontsnappen is vrijwel onmogelijk; de bloedband blijft altijd bestaan.

Ik gebruik de tegenstrijdige gevoelens in intermenselijke relaties zoals loslaten-vasthouden, aantrekken-afstoten, liefhebben-haten in mijn beeldtaal.

In my work “Relationships” I want to let the viewer experience the universal emotions, vulnerabilities and contradictions in relations. Feelings of anger, powerlessness, rejection, connection, love and longing for harmony take a physical form in my work.

Every relationship between, for example, parents and child is unique and unpredictable, sometimes it’s harmonious, sometimes it’s severely disrupted. Such is life. It’s practically impossible to escape; the blood bond always remains.

I use the contradictory feelings in interpersonal relationships such as letting go-holding on, attracting-repelling, loving-hating in my visual language.

Harma de Pont